Projekty badawcze

  • Międzynarodowy projekt „Współpraca wyższych uczelni i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kultu-rowego”, realizowanego ze środków DIALOG nr umowy: 0070/DLG/2017/10, pełniona funkcja – wykonawca