Inicjatywy naukowe

I. Organizacja od 2011 roku cyklicznego wydarzenia naukowego: Międzynarodowy Eurazjatycki Interdyscyplinarny Kongres Naukowy:

 • I Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy w 20. rocznicę rozpadu Związku Radzieckiego „Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata”, Instytut Rosji i Europy Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków 30 listopada – 2 grudnia 2011 r.
 • II Międzynarodowy Interdyscyplinarny Eurazjatycki Kongres Naukowy „Fenomen Rosji: pamięć o przeszłości i perspektywy rozwojowe. Феномен России: память прошлого и перспективы рaзвития”, Katedra Badań nad Obszarem Eurazjatyckim, Instytut Rosji i Europy Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 29-31 maja 2014 r.
 • III Międzynarodowy Interdyscyplinarny Eurazjatycki Kongres Naukowy „Rewolucja rosyjska. Spuścizna”, Katedra Badań nad Obszarem Eurazjatyckim Instytut Rosji i Europy Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 7-9 listopada 2017 r.

II. Pomysł i realizacja serii wydawniczej „Rosja wczoraj, dziś, jutro. Polityka – Kultura – Gospodarka – Religia”:

 1. Anna Jach, Rosja 1991–1993. Walka o kształt ustrojowy państwa, 2011.
 2. Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, cz. 1: Federacja Rosyjska, red. Anna Jach, 2011.
 3. Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, cz. 2: Wspólnota Niepodległych Państw, red. Mieczysław Smoleń i Michał Lubina, 2011.
 4. Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, cz. 3: Kontekst międzynarodowy, red. Joachim Diec, 2011.
 5. Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, cz. 4: Reinterpretacja po dwudziestu latach, red. Anna Jach i Michał Kuryłowicz, 2012.
 6. Olga Nadskakuła, Kategorie „swój” i „obcy” w rosyjskim myśleniu politycznym, 2013.
 7. Joachim Diec, Konserwatywny nacjonalizm. Studium doktryny w świetle myśli politycznej Igora Szafariewicza, 2013.
 8. Rosyjskie siły zbrojne. Aspekty wewnętrzne i kontekst polski, red. Anna Jach, 2013.
 9. Дмитрий Романовский, Антоний Храповицкий. философия, богословие, культура, 2013.
 10. Dymitr Romanowski, Trzeci Rzym. Rozwój rosyjskiej idei imperialnej, 2013.
 11. Ценности в политике. Опыт Польши и России, ред. Богдан Шляхта, Анна Ях, 2013.
 12. Anna Kadykało, Dzieciństwo jako rosyjski temat kulturowy w XX wieku, 2014.
 13. Małgorzata Flig, Mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stalinowskiej lat 30. XX wieku, 2014.
 14. Fenomen Rosji – pamięć o przeszłości i perspektywy rozwoju, cz. 1: Pamięć o przeszłości w idei i kulturze Rosji, red. Martyna Kowalska i Michał Kuryłowicz, 2014.
 15. Fenomen Rosji – pamięć o przeszłości i perspektywy rozwoju, cz. 2: Kontekst polityczny i gospodarczy, red. Joachim Diec i Anna Jach, 2014.
 16. Fenomen Rosji – pamięć o przeszłości i perspektywy rozwoju, cz. 3: Na wschód od linii Curzona. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Mieczysławowi Smoleniowi, red. Renata Król-Mazur i Michał Lubina, 2014.
 17. Elżbieta Żak, Mieszkańcy rosyjskiej świadomości zbiorowej XX i XXI wieku. Bohater kryminałów Aleksandry Marininej i Borysa Akunina, 2014.
 18. Michał Lubina, Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja-Chiny 1991–2014, 2015.
 19. Michał Kuryłowicz, Polityka zagraniczna Uzbekistanu wobec Rosji, 2015.
 20. Marta Lechowska, Teatr misteryjny w kulturze rosyjskiej, 2015.
 21. Rewolucja rosyjska. Spuścizna. „Implementacje strategii” zmiany, red. Anna Jach, 2017.
 22. Rewolucja rosyjska. Spuścizna. Międzynarodowe echa rewolucji, red. Michał Kuryłowicz, 2017.
 23. Deconstruction of Natural Order. The Legacy of the Russian Revolution, ed. Joachim Diec, 2017.
 24. Российская революция. Наследие. Опыт осмысления, ред. Дмитрий Карнаухов, 2017.
 25. Olga Nadskakuła-Kaczmarczyk, Kapitał polityczny opozycji antysystemowej w Rosji, 2019.
 26. Jan Brodowski, Gruzja po rewolucji róż. Obraz przemian polityczno-społecznych w latach 2003–2018, 2019.
 27. Anna Jach, Pozarządowy sektor niekomercyjny w Rosji w latach 2000–2018, 2019.