Działalność popularyzatorska

 • 2020 – współpraca w roli eksperta z Instytutem Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność https://enrs.eu/ we współpracy z Georg Eckert Institute for International Textbook Research (Niemcy). Przygotowanie scenariusza lekcji dla szkół poświęconych wydarzeniom XX wieku: scenariusz animacji o upadku ZSRR (1985-1988).
 • Międzynarodowa Debata Naukowa/Ekspercką „Polska i Ukraina wobec wyzwań i zagrożeń dla ładu/porządku europejskiego, 16 października 2020, organizator: Katedra Studiów Wschodnich Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska-Rosja
 • „70 twarzy Jacka Kaczmarskiego”. Włodzimierz Wysocki, 2 VII 2020, udział w roli eksperta w audycji (audio-wideo) on-line, transmitowanej na żywo, https://fundacjaunderground.pl/70-twarzy-kaczmarskiego, organizowanej przez Fundację Underground
 • „70 twarzy Jacka Kaczmarskiego”. Bułat Okudżawa, 16 VII 2020, udział w roli eksperta w audycji (audio-wideo) on-line, transmitowanej na żywo, https://fundacjaunderground.pl/70-twarzy-kaczmarskiego, organizowanej przez Fundację Underground
 • Udział w roli eksperta w cyklu Debaty o współczesnej Rosji „Czy Rosja może być nieposłuszna?” zorganizowanej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy, Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych, The Copernicus of Political Science, Stowarzyszeniem Promowania Myślenia Obywatelskiego oraz Światownikiem, 5 grudnia 2019 r, Warszawa.
 • „ROSJA 1917. WOLNOŚĆ – ANARCHIA – BOLSZEWIZM” – dyskusja zorganizowana przez Fundacja Ośrodek KARTA, Stowarzyszenie „Za Wolną Rosję” i Dom Spotkań z Historią – debata ekspercka na kanwie wydania numeru Kwartalnika „Karta” 93/2017 zatytułowa-nego Rosja 1917. Przebłysk wolności, 22 listopada 2017 r.
 • Udział w dyskusji w stulecie rewolucji październikowej w Radiu Tok FM, 16 listopada 2017 r.
 • Udział w roli eksperta w cyklu Debaty o współczesnej Rosji „Rewolucja rosyjska 1917 – z perspektywy stu lat”, zorganizowanej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy, Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, The Copernicus Journal of Political Sciences, Stowarzyszenie Promowania Myślenia Obywatelskiego, Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Światownik, 12 kwietnia 2017 r, Warszawa
 • Organizacja z ramienia Instytutu Rosji i Europy Wschodniej „Dni Otwartych” Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2012 – 2017
 • Organizacja z ramienia Instytutu Rosji i Europy Wschodniej i Wydziału Studiów Między-narodowych i Politycznych UJ „Festiwalu Nauki i Sztuki” w latach 2012 – 2016
 • Organizacja z ramienia Instytutu Rosji i Europy Wschodniej „Tydzień Książki Rosyjskiej” przy współudziale Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego Fundacja „Russkij Mir” Uniwersy-tetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 10 – 14 kwietnia 2014 r., Kraków