Biogram

Kariera

 • 2020 – stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji, nadany przez Radę Dyscypliny Nauki o polityce i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
 • 2009 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce nadany uchwałą Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z dnia 20 stycznia 2009 roku. Tytuł rozprawy doktorskiej: Konflikt Prezydenta z parlamentem w kontekście ewolucji stosunków wewnętrznych Federacji Rosyjskiej (Studium wydarzeń lat 1991-1993), napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Mieczysława Smolenia;
 • 2003 – tytuł magistra w zakresie historii uzyskany w Instytucie Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Praca magisterska na temat Dziecko w kontekście polityki oświatowej ZSRR (1917-1939) napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Mieczysława Smolenia. Studia ze specjalizacjami pedagogiczną i archiwalną ukończone z wynikiem bardzo dobrym.

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód – członek Rady Naukowej (od 2020 r.)
 • IPSA – The International Political Science Association (od 2016 r.)
 • IPPA – The International Public Policy Association (od 2019 r.)
 • РАПН – Российская Ассоциация Политической Науки. Russian Political Science Associa-tion (od 2012 r.)
 • PTNP – Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (od 2012 r.)

Pełnione funkcje:

 • Seminaria licencjackie – promotor prac dyplomowych na kierunkach: „kulturoznawstwo specjalność rosjoznawstwo”, „rosjoznawstwo”, „studia eurazjatyckie” (2012/2013 – 14; 2013/2014 – 14; 2014/2015 – 23; 2015/2016 – 15; 2018/2019 – 9)
 • Koordynator studenckich praktyk zawodowych (2011/2012 – 2016/2017)
 • Koło Naukowe „Eurazja” – opiekun Koła od 2018 r.